Υποβολή Αιτήματος


Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση στα προβλήματά σας, μέσω της Βάση Γνώσεων, μπορείτε να υποβάλετε Αίτημα Υποστήριξης επιλέγοντας το κατάλληλο τμήμα παρακάτω.


 Γενικά Ερωτήματα

Υποστήριξη σε όλα τα γενικά ερωτήματα

 Sales

Υποστήριξη σε θέματα σχετικά με πωλήσεις και τιμολόγηση

 Hosting Support

Υποστήριξη σε θέματα υπηρεσιών φιλοξενίας

 Domain Support

Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης domain name

 Web Design & maintenance

Υποστήριξη σε θέματα κατασκευής και συντήρησης ιστοσελίδων