ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.gr
25,00 €
2 سال
N/A
25,00 €
2 سال
.com
14,90 €
1 سال
14,90 €
1 سال
14,90 €
1 سال
.com.gr
23,80 €
2 سال
N/A
23,80 €
2 سال
.org.gr
23,80 €
2 سال
N/A
23,80 €
2 سال
.gov.gr
23,80 €
2 سال
N/A
23,80 €
2 سال
.edu.gr
23,80 €
2 سال
N/A
23,80 €
2 سال
.net.gr
23,80 €
2 سال
N/A
23,80 €
2 سال
.net
18,90 €
1 سال
18,90 €
1 سال
18,90 €
1 سال
.eu
9,90 €
1 سال
9,90 €
1 سال
9,90 €
1 سال
.academy
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
15,00 €
1 سال
.actor
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.agency
27,90 €
1 سال
27,90 €
1 سال
27,90 €
1 سال
.art
22,90 €
1 سال
22,90 €
1 سال
22,90 €
1 سال
.bar
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.biz
20,00 €
1 سال
20,00 €
1 سال
20,00 €
1 سال
.cards
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.center
27,90 €
1 سال
27,90 €
1 سال
27,90 €
1 سال
.city
29,90 €
1 سال
29,90 €
1 سال
29,90 €
1 سال
.cloud
32,90 €
1 سال
32,90 €
1 سال
32,90 €
1 سال
.co.uk
11,00 €
1 سال
11,00 €
1 سال
11,00 €
1 سال
.co
47,30 €
1 سال
47,30 €
1 سال
47,30 €
1 سال
.coffee
39,90 €
1 سال
39,90 €
1 سال
39,90 €
1 سال
.photography
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
.design
57,00 €
1 سال
57,00 €
1 سال
57,00 €
1 سال
.doctor
125,00 €
1 سال
125,00 €
1 سال
125,00 €
1 سال
.email
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
.events
41,90 €
1 سال
41,90 €
1 سال
41,90 €
1 سال
.es
33,20 €
1 سال
33,20 €
1 سال
33,20 €
1 سال
.film
114,90 €
1 سال
114,90 €
1 سال
114,90 €
1 سال
.fit
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.fm
134,95 €
1 سال
134,95 €
1 سال
134,95 €
1 سال
.fr
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
27,50 €
1 سال
.gold
119,00 €
1 سال
119,00 €
1 سال
119,00 €
1 سال
.graphics
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
28,00 €
1 سال
.info
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
19,00 €
1 سال
.ink
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
45,00 €
1 سال
.io
88,00 €
1 سال
88,00 €
1 سال
88,00 €
1 سال
.land
39,90 €
1 سال
39,90 €
1 سال
39,90 €
1 سال
.life
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.live
24,50 €
1 سال
24,50 €
1 سال
24,50 €
1 سال
.market
37,00 €
1 سال
37,00 €
1 سال
37,00 €
1 سال
.me
32,90 €
1 سال
32,90 €
1 سال
32,90 €
1 سال
.media
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.mobi
27,90 €
1 سال
27,90 €
1 سال
27,90 €
1 سال
.name
16,90 €
1 سال
16,90 €
1 سال
16,90 €
1 سال
.online
35,00 €
1 سال
35,00 €
1 سال
35,00 €
1 سال
.org
18,90 €
1 سال
18,90 €
1 سال
18,90 €
1 سال
.parts
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.party
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.pet
25,70 €
1 سال
25,70 €
1 سال
25,70 €
1 سال
.photo
39,90 €
1 سال
39,90 €
1 سال
39,90 €
1 سال
.pizza
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
.pro
47,30 €
1 سال
47,30 €
1 سال
47,30 €
1 سال
.red
25,70 €
1 سال
25,70 €
1 سال
25,70 €
1 سال
.rent
72,10 €
1 سال
72,10 €
1 سال
72,10 €
1 سال
.repair
39,90 €
1 سال
39,90 €
1 سال
39,90 €
1 سال
.restaurant
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
.run
31,90 €
1 سال
31,90 €
1 سال
31,90 €
1 سال
.salon
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
.sale
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.shop
49,90 €
1 سال
49,90 €
1 سال
49,90 €
1 سال
.show
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.site
29,90 €
1 سال
29,90 €
1 سال
29,90 €
1 سال
.social
37,00 €
1 سال
37,00 €
1 سال
37,00 €
1 سال
.store
78,00 €
1 سال
78,00 €
1 سال
78,00 €
1 سال
.studio
29,90 €
1 سال
29,90 €
1 سال
29,90 €
1 سال
.study
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.taxi
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
.team
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.tennis
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
.tours
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
67,90 €
1 سال
.uk
15,50 €
1 سال
15,50 €
1 سال
15,50 €
1 سال
.us
17,00 €
1 سال
17,00 €
1 سال
17,00 €
1 سال
.video
29,90 €
1 سال
29,90 €
1 سال
29,90 €
1 سال
.villas
57,90 €
1 سال
57,90 €
1 سال
57,90 €
1 سال
.website
32,90 €
1 سال
32,90 €
1 سال
32,90 €
1 سال
.wedding
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
.yoga
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال
42,90 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains